Categories
Он цаг дараалал

БШУС-ын 2014 оны 9 дүгээр сарын 12-ны өдрийн А/370 тоот тушаалаар докторын сургалтын зөвшөөрөл авсан.

Манай хамт олон өнгөрсөн 31 жилийн хугацаанд сургалтын чанарыг эрхэмлэн үйл ажиллагаагаа явуулж ирсэн бөгөөд үүний үр дүнд төгсөгчид дотоод, гадаадын эрүүл мэнд, боловсрол, шинжлэх ухааны болон бусад салбарт мэргэжлээрээ үр бүтээлтэй ажиллаж байна.

Leave a Reply

Your email address will not be published.