Categories
Он цаг дараалал

БШУС-ын 2015 оны 09 сарын 18 өдрийн А/364 тоот тушаалаар их сургуулийн статустай болсон.

Манай хамт олон өнгөрсөн 31 жилийн хугацаанд сургалтын чанарыг эрхэмлэн үйл ажиллагаагаа явуулж ирсэн бөгөөд үүний үр дүнд төгсөгчид дотоод, гадаадын эрүүл мэнд, боловсрол, шинжлэх ухааны болон бусад салбарт мэргэжлээрээ үр бүтээлтэй ажиллаж байна.

Leave a Reply

Your email address will not be published.