Categories
Он цаг дараалал

БШУЯ-ны атестатчилалын шалгуур үзүүлэлтийг хангаж, сургуулийн үйл ажиллагааг баталгаажуулсан гэрчилгээ авсан.

Мөн төгсөлтийн дараах магистр, доктор, резидентийн сургалт, төрөлжсөн мэргэжлээр мэргэшүүлэх сургалт, багц цагийн сургалтыг тус тус явуулж байна.

Leave a Reply

Your email address will not be published.