Хичээлийн байр

2500 оюутны суудал бүхий 6000м2 талбайтай 9 давхар хичээлийн байр

Номын сан

20,000 гаруй ховор нандин судар ном, сурах бичиг бүхий 140 суудалтай номын сантай

Лаборатори

Сургалт-Эрдэм судлал- Оношлогооны орчин үеийн лабораториуд

Биеийн тамир, спорт тоглоомын талбай

Оюутны цайны газар (120 суудалтай)